АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-779869; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910

 


 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Сфера на приложение:

     - изчислителни центрове
     - сървърни шкафове
     - комуникационно оборудване
     - машини и спецтехника
     - кабелни системи и ракове
     - трафопостове и подстанции
     - електрооборудване
     - кабелни тунели
     - електически табла и машини
     - компютърна техника

Аерозолните генератори:
    - отговарят на изискванията на N54
    - имат експертно заключение ГДПБС
    - неколкократно по-евтини
    - не се презареждат
    - лесен монтаж
    - не е необходима тръбна разводка
    - няма помпи
    - не пречат при окабеляване и др.
    - аерозолът не влияе на кислорода!!!
    - аерозолът не е отровен!
    - аерозолът е екологично чист
    - гасят под напрежение
    - не повреждат техниката
    - гасят и в труднодостъпни места

Съпровождащи документи:

  - Становище за допустимост от ГДПБС
  - Техническо описание - АГС-11/3
  - Дек-ция за съответствие-АГС-11/3
  - Сертификат ISO 9001:2008
  - Сертификат пожарна безопасност
  - Ръководство за експлоатация
  - Сертификат за съответствие
  - Санитарен сертификат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

Препоръчвани генератори:

пожарогасителни системи

АГС-11/6 - описание

пожарогасителна система

АГС-11/5 - описание

пожарогасители цена

АГС-8/2 - описание

пожароизвестителна система

АГС-8/1- описание

пожароизвестителна система

АГС-8/1- описание

пожароизвестителна система

АГС-8/1- описание

пожароизвестителна система

АГС-11/3- описание

пожароизвестителна система

АГС-11/4- описание

пожароизвестителна система

АГС-3- описание

пожароизвестяване

АГС-5 - описаниеЕксклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Практическо приложение


на аерозолните пожарогасители в IT и комуникацинния сектор.
Защита на сървърни помещения, изчислителни центрове,
ракове, оборудване, специализирано оборудване, архиви и др.

     Защита на информацията и оборудването! В съвременния свят, това са неща от изключителна важност за бъдещето на една компания, проект или просто идея. Качествата и ефективността на аерозолните пожарогасители им дават широк спектър на приложение в сферата на информационните технологии и оборудване със специално предназначение.
     Бързата гасителна способност на аерозола, свойствата му на диелектрик, нетоксичност, екологичност, безвредност и изгодна цена определено нареждат аерозолните пожарогасители АГС сред средствата за защита на оборудване в ИТ и комуникационния сектор.
     С АГС се защитават:
     - сървърни бази;
     - комуникационни центрове;
     - компютърни зали;
     - архиви на информация;
     - банкови клонове;
     - библиотеки и музеи;
     - сърърни помещения на фирми и предприятия;
     - специализирано оборудване, машини;
     - офиси, хотели и др.
     Пожарогасителите АГС-0.3, АГС серия 11, АГС 3, АГС серия 8 и АГС 6 са модели с вграден контактен охладител на изхода на газоаерозолната пожарогасителна смес. С този метод на подаване на газоаерозолната струя, пожарогасителите са подходящи както за локално гасене на специализирано оборудване и машини, така и на цялостна, обемна защита на помещения в които е разположено високотехнологично оборудване.
     Посредством автономнните пускови устройства ВТХ или ВЭЛТХ може да се гарантира своевременна реакция за старт на гасенето дори и на оборудване в което е монтиран пожарогасителя! Имайки в предвид компактните размери на пожрагасителите, подобен ефект неможе да се постигне нито с газовите, нито с праховите системи за локално пожарогасене. Водното - спринклерно или дренчерно гасене е абсолютно неподходящо за защита на подобно оборудване. Ето защо икономически най-изходният метод, без необходимост от заделяне на технически помещения за газови бутилки, подлежащи на ежегодишен контрол се явява като аналог аерозолното пожарогасене с пожарогасители АГС.
     Методите за активиране на гасителния процес могат да бъдат от абсолютно ръчни, до автоматизирани или посредством СМС командна. Така може да имате постоянен контрол върху състоянието на Вашето оборудване в отношение на пожарна защита.


 

Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.