АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Защитаван обем:

АГС 7 - защитаван обем

Габаритни размери:
Аерозолен пожарогасител АГС 8/1 - габарити

Температурни полета:
Аерозолен генератор АГС 8/2 полета

Сфера на приложение:

     - сървърни зали
     - изчислителна техника
     - комуникационно оборудване
     - архиви
     - ценни книжа
     - офиси
     - чуствителна техника
     - складове
     - производствени халета
     - сервизи
     - кабелни тунели
     - мазета
     - хижи
     - вили
     - офиси
     - бензиностанции и мн.др

Съпровождащи документи:

  - Становище за допустимост от ГДПБС
  - Техническо описание - АГС-8/1
  - Декларация за съответствие- АГС-8/1
  - Сертификат ISO 9001:2008
  - Сертификат пожарна безопасност
  - Ръководство за експлоатация
  - Сертификат за съответствие
  - Санитарен сертификат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АГС серия 8/1

Аерозолно пожарогасене АГС 8
Сървъри - пожарогасене - АГС 8

Пожарогасители АГС 8
Складове - пожарогасене - АГС 8

Пожарогасене в офис АГС 8
Пожарогасене в офиси с аерозол

Пожарогасене трансформатор
Пожарогасене на трансформатор
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Пожарогасител - АГС 8/1

     Аерозолен генератор АГС 8/1 е широко разпространен пожарогасител в световен мащаб за сухо обмно пожарогасене на помещения с високо технологично оборудване или материали чуствителни към вода, пяна или прах. Към такъв клас помещения спадат различни изчислителни центрове, сървърни помещения, архивни помещения, сейфове, библиотеки, складове и хангари със специално предназначение, бояджийски камери и др. Пожарогасителят защитава обем до 65 куб.м. и е предназначен за ползване в стационарна инсталация, за разлика от мобилния пожарогасител АГС-5.
     АГС 8/1 е подходящ както за индивидуално използване, така и за групиране за защита на по-големи обеми.
     Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" към МВР е издала становище за допустимост по чл.54 от НСИСОССП за приложение в Република България както за дадения модел, така и за цялата гама аерозолни генератори АГС. Същите съответстват на CEN/TR 15276 и НПБ 60-97.
     Пусковото устройство с което е комплектован аерозолният пожарогасител отговарят на EN54 и могат да бъдат управлявани отвсяка една пожарогасителна централа. Ето защо, системите изградени на база АГС съответстват на всички европейски норми и изисквания.
     Аерозолните пожарогасители АГС 8/1 са произведени под контрола на ISO 9001:2008 и носят CE маркировка. Аерозолът е екологично чист продукт и е безвреден за хората. Технически описания може да намерите в лявата част на страницата ни.
     За защита на по-големи обеми, пожарогасителите се групират и по този начин се постига необходимата гасителна концентрация на пожарогасителния агент.
     При обезопасяване на обеми над 100 куб.м. се препоръчва използването на аерозолени пожарогасители АГС 8/2 с капацитет от 134 куб.м.
     АГС 8/1 защитава - 65 куб.м.
     АГС 8/2 защитава - 134 куб.м.

Пожарогасител АГС 8/1

     Управлението и монтажа на оборудването е изключително облекчено. Всеки един пожарогасител разполага със стабилна стойка, която се закрепва към стена, колона или друга негорима основа. Пожароустойчив кабел свързва устройството с контролния блок или пусковия бутон.
     Аерозолните пожарогасители са подходящи за гасене на оборудване намиращо се под напрежение до 40 кВт.

     Варианти за активиране:
          Ръчно активиране -
Ръчно стартиране пожарогасене     Монтира се пусков бутон, който се явява прекъсвач на токова верига от 12 V, обезпечана от акумулатор и захранване. В зависимост от мощността на акумулатора се определя максималната бройка аерозолни генератори които могат да бъдат активирани едновременно. Класически акумулатор с капацитет 1,2 А - активира 2 бр. АГС 8. В случай на използване на голяма група АГС 8, се използва специален бутон с вграден усилител, който дава възможност за активиране до 30 бр. АГС или връзка с други подобни усилители.
     Това е възможно най-лесната за изграждане и финансово достъпна система за пожарогасене.

          Автоматизирана система - (подробно тук)
     За разлика от системата за ръчно активиране, автоматичната система се базира на специална пожарогасителна централа, която следи за ситуацията в защитаваното помещение. В случай поява на дим, огън и други критерии, централата анализира информацията идваща от датчиците разположени в помощението и подава електрически импулс към аерозолният генератор или група от аерозолни генератори. Монтажът на АГС 8/1 е лесен. Крепежните елементи се фиксират за неподвижна, негорима повърхност и негорим кабел паралелно свързва всички пожарогасители, като началото на кабела е свързан с гасителни изходи на ПГЦ (ПожароГасителна Централа). Принцип на действие с анимация, може да намерите на този адрес: http://www.ankos.eu/himia/

          Автономна система - (подробно тук)
     Автономното стартиране на пожарогасителя АГС 8/1 дава възможност за обезопасяване на отдалечени обекти, където електрическо захранване не е необходимо. Специален топлинен датчик с вграден енергоносител се свързва директно с аерозолния пожарогасител или с групата аерозолни генератори.
     Системата е изключително облекчена - директна връзка от клемите на датчика до пожарогасителя.

Автономно пускане

        Фирма Анкос 66 ЕООД - Аерозолно пожарогасене, предлага възможност за отдалечено известяване и активиране на пожарогасителния процес посредством управление чрез СМС.
     Даденият контролен модул може да бъде използвам и за активиране на гасителен процес в отдалечени съоръжения. Цялата предлагана гама аерозолни генератори за пожарогасене може да бъде управлявана аналогично.

     Аерозолените генератори са предназначени за генериране на газоаерозолна смес, която при достигане на необходима концентрация прекратява пламенното горене в защитавания обем.
     Аерозолен пожарогасител от серия 8 представлява метален цилиндър с фронтални отвори от едната му страна и стойка за закрепване. Благодарение на вграден охладител, газоаерозолната струя на изходните дюзи е с намалени температурни характеристики. Това изключително много разширява приложението на аерозолните генератори.
     При подаване на електрически импулс на пусковото устройство (или след самостоятелното му сработване при достигане на прагова температура или допир с искра или пламък - ВЭЛТХ), протича възпламеняване на аерозолообразуващия заряд (АОС), като се образува пожарогасителна газоаерозолна смес, която постъпва в защитаваното помещение. По такъв начин аерозолният пожарогасител потушава пожара или го локализира още до пристигането на пожарните служби.

    Технически характеристики

 
АГС 8/1
Маса на аерозолообразуващия заряд (кг)
3.25
Време на работа (сек)
80
Температура не аерозолната смес на разтояние 0.5 м от генератора (°С)
120
Диаметър — Дължина (мм)
220x220
Защитаван обем (м3)
65
Маса (кг)
10
Интервал на работната температура (°С)
-50 : +50

 

Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.euНачало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.