АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu +359-885-021131

 
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

Спри огъня за 1 минута - АГС 5

 


А Е Р О З О Л Н И    П О Ж А Р О Г А С И Т Е Л И
(аерозолни генератори АГС)
продуктов асортимент на ЗАО "НПГ Гранит Саламандра" предлаган на българския пазар
от ексклузвният им представител фирма Анкос 66 ЕООД

 

Пожарогасител АГС 2/4

Аерозолен пожарогасител АГС 7/1

 

АГС 11/3 - аерозолен генератор

 

АГС 11/4 аерозолен генератор пожарогасител

     

 

Аерозолен пожарогасител АГС 3

 

Аерозолен пожарогасител - генератор - АГС 7/2

 

АГС 11/2 аерозолен генератор

 

АГС 11/5 аерозолен генератор - пожарогасител

 

Оперативен пожарогасител АГС 5

 

Аерозолен генератор АГС 8/1

 

АГС 11/3 пожарогасител

 

Пожарогасител аерозолен АГС 11/5

Аерозолен генератор АГС 6

 

Аерозолен генератор АГС 8/1

 

АГС-03 пожарогасител за табла

 

АГС 11/7 пожарогасител

             

 

П У С К О В И   У С Т Р О Й С Т В А
(запалки)
за аерозолни генератори АГС, производство ЗАО НПГ Гранит Саламандра 

Пусково устройство ВЭЛ за аерозолни генератори

 

ВЭЛ/VEL
подробна информация

Пусково устройство ВР за аерозолни пожарогасители
Комбинирано пусково устройство ВЭЛТХ за аерозолни пожарогасители АГС

 

ВЭЛТХ/VELTX
подробна информация

Пусково устройство за вграждане в АГС - УЗТ75

 

УЗТ-7,5/UZT-7,5
подробна информация

Автономно пусково устройство ВТХ за аерозолни генератори АГС

 

ВТХ/VTH
подробна информация

Пусково устройство за ръчно задействане на АГС 5

 

ВТР/VTR
подробна информация

Г О Т О В И    М О Д У Л И
Комплектовани модули за пожарогасене на транспортни средства, малки помещения, гаражи, бояджийски камери
сервизи, мазета, работилници, складове и други обекти. Оборудването е подходящо за индивидуална защата
на обекти към които не се изисква задължително изграждане на пожарогасителни системи.

Пожарогасител за кола

Системи за пожарогасене на автомобили.
Защита на двигатели, купета, багажни помещения.

MFE 113 - Задейставне: ръчно. Двойна защита. Системата е изградена от един аерозолен пожарогасител, разположен в защитаваната зона. В случай на пожар, шофьорът изключва защитата и посредством бутон активира гасенето. Статистиките сочат, че подобни системи дват възможност за повторно възстановяване на работоспособнността на транспортното средство в над 90% от случаите на пожар.

MFE 113 auto - Задейставне: автоматично в режим паркинг/ръчно при режим "контакт". Специални датчици и контролен блок активират самостоятелно гасителния процес в случай, че се повиши температурата в защитавания сектор при положение, че МПСто не е със запален двигател или системата е на контакт. В случай, че двигателят е запален, системата се активира ръчно на база MFE 113.

MFE 113 sms - Задейставне: посредством СМС команда. Системата информира шофьора за повишаване на температурата в защитаваната зона посредством СМС. В случай на нужда, шофьорът изпраща СМС команда на контролния блок, който активира гасенето. Модификацията позволява дистанционно блокиране на двигателя в случай, че МПСто е откраднато.

Автономна система за пожарогасене

 

   Автономна система за пожарогасене - ADRGS, базирана на автономни димно-оптични датчици, контролен блок и аерозолен пожарогасител в зависимост от обема на защитаваната зона.

   Моделът дава възможност за ръчно активиране в случай на нужда, още преди сработването на двата димни датчика.
   При желание ADRGS може да бъде двойно обезпечен и с отделен енергоносител с постоянно захранване.

Автономно пожарогасене

   TPEGS-3 - Система за авономно пожарогасене. Възможно най-опростената автоматизирана система за пожарогасене. Представлява топлинен датчик, който при сработването му се активира пожарогасителя.

   TPEGS-3-2 - Модификация на TPEGS-3 с двойна защита на база две температурни зони.

   TPEGS-3-b - Модификация на TPEGS-3 с добавена възможност за ръчно активиране посредством бутон с двойна защита.

   TPEGS-3-2-b - Модификация на TPEGS-3-2 с добавена възможност за ръчно активиране посредством бутон с двойна защита.

   *За всичките модули се предлага вариант с дублиране на енергоносителя и захранването му от електрическата мрежа.

 

К О Н Т Р О Л Н О - П У С К О В О    О Б О Р У Д В А Н Е
Автономни модули, усилители на ток, пожаро-известителни датчици, пожарогасителни централи
за управление на системи за обемно аерозолно пожарогасене 

Автономен модул

 

 

Автономен топлинен пускател - ТПЭ-1

описание

Автономен блок за групово пускане

 

Автономен бутон за ръчно стартиране на групо от 1 до 30 АГС
ПРГ-10, ПРГ-30

подробно

Усилител на ток за АГС

 

Усилителна топлинна батерия

подробно

Пожарогасителна централа УниПос 5200Е

 

 

Пожарогасителна централа UniPOS 5200E

подробно

Унипос Пожароизвестител

 

 

Противопожарни датчици UniPos

подробно

Бутон старт гасене

 

 

Бутон СТАРТ на газоаерозолно пожарогасен

подробно

Пожароустойчив кабел

 

 

Пожароустойчив кабел

подробно

   
   

Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.