АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-779869; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Защитаван обем:

АГС 11/1 - защитаван обем

Габаритни размери:
Аерозолен пожарогасител АГС 11/1 - габарити

Температурни полета:
Аерозолен генератор АГС 11/1 полета

Сфера на приложение:

     - сървърни шкафове
     - машини
     - КРУ
     - трафопостове
     - подстанции
     - електрооборудване
     - кабелни тунели
     - електически табла
     - сейфове
     - спирачни механизми
     - автомобилни купета
     - двигатели
     - котелни помещения
     - компютърна техника
     - изчислителна техника и др.

Съпровождащи документи:

  - Становище за допустимост от ГДПБС
  - Техническо описание - АГС-11/1
  - Декларация за съответствие-АГС-11/1
  - Сертификат ISO 9001:2008
  - Сертификат пожарна безопасност
  - Ръководство за експлоатация
  - Сертификат за съответствие
  - Санитарен сертификат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АГС 11/1

Пожарогасене в табла АГС
Пожарогасене в табла АГС 11/1

Пожарогасене трансформатори АГС 11/2
Пожарогасене трансформатори
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Пожарогасител - АГС 11/1

     Аерозолен пожарогасител АГС 11/1 компактен, сух, обемен пожарогасител за защита на малки помещения до 2,2 куб.м. Поради факта, че аерозолното пожарогасене е сухо и не поврежда техниката, този модел аерозолен генератор се използва предимно за защита на комуникационни шкафове, сървърни ракове, трафопостове и др. Освен това, моделът се прилага за защита на пътнически купета в автомобили и камиони. АГС 11/1 често се използва за пожарообезопасяване на машинни агрегати работещи с масла под налягане или затворени спирачни системи на големи тежко товарни средства - основно в тежката промишленост и рудодобива.
     За защита на по-големи помещения в рамките до 3,4 куб.м. или 6,0 куб. м. се използват аерозолни генератори, съответно АГС 11/2 и АГС 11/3. В случаи на защитавани зони с наличие на голямо количество отвори за охлаждане и вентилация, се използват по-мощни генератори като АГС 11/4.
      Активирането на пожарогасителя се извършва посредством подаване на електрически импулс на неговите клеми.
     Вграденото пусково устройство към АГС 11/1 е УЗТ-7,5. Подробно описание и технически параметри може да намерите тук.
     АГС 11/1 може да се активира по следните начини:
          - посредством ръчен бутон, акумулатор, адаптор и кабел.
          - чрез сигнал от пожарогасителна централа.
          - чрез SMS команда от разстояние.
     Пожарогасител АГС 11/1 може да бъде групиран с други пожарогасители АГС за постигане на необходимата гасителна концентрация в защитавания обем.
     При обезопасяването на ел.табла с междинни прегради с общ обем до 2 куб.м. е препоръчително да се използват 2 бр. АГС 11/1 - по един монтиран във всеки сектор. По този начин се осигурява бързо запълване на обема с пожарогасителен агент, което води до минимизиране на щетите от огъня. От друга страна се гарантира компенсиране на загубите на аерозолна смес посредством отворите за охлаждане на шкафа.
     Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" към МВР е издала становище за допустимост по чл.54 от НСИСОССП за приложение в Република България както за дадения модел, така и за цялата гама аерозолни генератори АГС. Същите съответстват на CEN/TR 15276 и НПБ 60-97.
     Пусковото устройство УЗТ-7,5 с което е комплектован аерозолният пожарогасител отговарят на EN54 и могат да бъдат управлявани отвсяка една пожарогасителна централа. Ето защо, системите изградени на база АГС съответстват на всички европейски норми и изисквания.
     Аерозолните пожарогасители АГС 11/1 са произведени под контрола на ISO 9001:2008 и носят CE маркировка.

АГС 11/1 - Аерозолен пожарогасител - генератор

     Управлението и монтажа на оборудването е изключително облекчено. Към корпуса на пожарагосителя са фиксирани 4 крепежни отвора, които се използват за монтиране в защитаваната зона. Пожароустойчив кабел свързва устройството с контролния блок или пусковия бутон.
     Аерозолните пожарогасители са подходящи за гасене на оборудване намиращо се под напрежение до 40 кВт.

     Аерозолените генератори са предназначени за генериране на газоаерозолна смес, която при достигане на необходима концентрация прекратява пламенното горене в защитавания обем.
     Аерозолният пожарогасител АГС 11/1 представлява малкогабаритен, не висок метален корпус с цилиндрична форма, като на околната му повърхност има отвор по целия му периметър.

    Технически характеристики

Параметър
Стойност
Маса на аерозолообразуващия състав (кг.)
0,1
Време на работа (сек.)
7
Температура на аерозолът на 0,5 м.(С)
75
Диаметър х дължина (мм)
122х25
Защитаван обем (куб.м.)
2,2
Маса на генератора (кг)
0,5
Интервал на работна температура (С)
-50 / +50

 

Пожарогасител пожарогасител пожарогасител pojarogasitel pojarogasitel пожарогасител pojarogasitel пожарогасител огнетушитель
АГС 11/2 АГС 11/3 АГС 11/4 АГС 11/5 АГС 11/6
Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.euНачало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.