АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910

 
Аерозолните генератори:
    - отговарят на изискванията на N54
    - CEN/TR 15276:2009
    - имат експертно заключение НСПАБ
    - неколкократно по-евтини
    - не се презареждат
    - лесен монтаж
    - не е необходима тръбна разводка
    - няма помпи
    - не пречат при окабеляване и др.
    - аерозолът не влияe на кислорода!!!
    - аерозолът не е отровен!
    - аерозолът е екологично чист
    - гасят под напрежение
    - не повреждат техниката
    - гасят и в труднодостъпни места

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Препоръчвани генератори:

пожарогасителни системи

АГС серия 7 - описание

пожарогасителна система

АГС серия 6 - описание

пожарогасители цена

АГС серия 8 - описание

пожароизвестителна система

АГС серия 11- описаниеЕксклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ОБЕМНО ПОЖАРОГАСЕНЕ

     Какво е това?
     Това е вариантът за пожарогасене, който е достъпен за всеки желаещ да защити помещение без да изгражда сложни системи. Вариант без необходимост от водни източници, без пожарогасителни централи, без допълнително прекарване на тръпи или използване на бутилки под налягане пълни със скъп газ.
     Автономната система за пожарогасене на база АГС е базирана на абсолютно независими датчици, специален енергиен носител и аерозолен (аерозолни) генератори АГС.

пожарогасене

     Пожароизвестяване
     Съществува разработена методика за определяне на условията за възникване на пожар. Според необходимостите на защитаваното помещение може да бъдат монтирани различни типове автономни детектори за дим или температура. Посредством специална комбинация се осъществява контролът от погрешно сработване на автономната система.

димен датчик аерозолно пожарогасене

     Пожарогасене
     След сработването на датчиците се подава сигнал през независим енергоносител към аерозолните генератори АГС посредством кабел. Аерозолният генератор сработва самостоятелно и изпълва помещението с необходимото количество аерозол. Пожарът се погасява, а аерозолът запазва своето гасително свойство и се намира във въздуха до 40 минути след приключване на гасенето, което гарантира предпазването от повторно запалване.

енергоносител аерозолно пожарогасене АГС

     Приложение
     Единственото условие е помещението да бъде затворено за да може да се създаде необходима концентрация на аерозол в него. Автономните системи имат много широко приложение:

АПАРТАМЕНТИ, КЪЩИ, ВИЛИ, ГАРАЖИ, МАЗЕТА, СЕРВИЗИ

     Монтажът на автономна пожарогасителна система в един отдалечен обект, може да гарантира спокойствието на неговите собственици. Енергоносителите имат дълъг живот, а системата не изисква допълнително оборудване. Необходим е единствено подборът на генераторите, монтирането на няколко датчика, и свързването им с енергоносителя.

СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЦЕХОВЕ, ПРОИЗВОДСТВА, ХАЛЕТА

     Практично е изграждането на автономни системи за пожарогасене на принцип с ръчно задействане. Така се спестяват сложни автоматики, централи, датчици, връзки и т.н. При констатиране на пожар, лице отговарящо за сигурността стартира системата ръчно. Задействането им се извършва посредством натискане на бутон (или два бутона с цел защита). По този начин може да се обезпечава защитата на големи помещения до 10 000 куб.м. Електрическият сигнал се подава посредством малко устройство, обезпечаващо захранването до 50 аерозолни генератора АГС едновременно. Ако е необходимо по-голяма бройка - съответно се преценява необходимата бройка на дадените автономни източници на ток. Срокът на годност на енергоносителя практически превишава срокът на годност на аерозолните генератори АГС.

ВЛАКОВЕ, АВТОБУСИ, ТОВАРНИ КОЛИ, САМОЛЕТИ

      ЗАО "НПГ Гранит-Саламандра" е партньор на руските железници (РЖД). Голяма част от електро-вагоните са оборудвани с автономни системи за аерозолно пожарогасене. Разработени са множество индивидуални проекти спрямо изискванията на железниците и по настоящем основни линии свързващи най-големите руски летища се обезпечават с подобни автономни системи за гасене. Същият завод е партньор на няколко автобусни завода. Изготвените системи за известяване за пожар на шофьора информират точно в кой отскек е станало запалването. Шофьорът посредством специален пулт активира гасенето в дадения сектор. Аналогична е системата за гасене на тежкотоварни автомобили и самолети.

ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, АГРЕГАТИ, ПОДСТАНЦИИ

     На анлогичен принцип на горните три позиции се поставя енергоносител с топлинен или димен датчик. След повишаването на температурата в корпуса където е разположен датчика, той подава сигнал на аерозолния генератор за задействането му.

АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

     Посредством специален термохимичен шнур, който сам сработва при попадане на искра върху него, огън или повишаване на температура. Шнурът мигновенно задейства запалката на генератора и той сработва. В случая не се изискват енергоносители, кабели или датчици.  • ТЕЦ "Варна"
  • Подстанции: "Мизия", "Столник", "Бургас", "Пловдив", "Дружба", "Червена могила"
  • Книжен комбинат -Димитър Благоев
  • Автосервизи - гр.София, гр.Варна, гр.Пловдив
  • Частни клиенти - вили, гаражи, автомобили и др.Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.