АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Други модели пускови устройства

ВЭЛ - пусково устройство за аерозолни пожарогасители
ВЭЛ - външно пусково устройство

ВТР - пусково устройство за АГС 5, пожарогасител
ВТР - за ръчно активиране

УЗ 7,5 запалка за аерозолен пожарогасител АГС
УЗ-7,5 - вградено пусково устройство

ВР-7,5 пусково устройство за пожарогасители АГС
ВР-7,5 - външно пусково устройство

ВЭЛТХ - комбинирано пусково устройство за аерозолни пожарогасители АГС
ВЭЛТХ - комбинирано пусково устройство
     

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробноЕксклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Пусково устройство - ВТХ/VTH

    Запалка за аерозолни генератори:
        АГС 3, АГС 5, АГС 6, АГС серия 7, АГС серия 8, АГС 11/5, АГС 11/6

ВТХ - пусково устройство за аерозолни пожарогасители

      Термохимично пусково устройство. Температура на самостоятелно сработване - 180 С, допир с пламък или искра. ВТХ се навива в корпуса на съответния пожарогасител.
      АГС с пусково устройство ВТХ се използва единствено в случаите когато капацитета на един пожарогасител е достатъчен да обезопаси целия обем на съответната зона.
      Използването на ВТХ дава абсолютна автономност в системите за пожарогасене с аерозолните генератори АГС. Така оборудването не се нуждае от електрически импулс за активиране, а в същото време самостоятелно се задейства при достигане на праговата температура.
      Термохимическият кабел към пусковото устройство може да бъде удължен. По този начин той може да бъде положен в сноп други кабели, между специфично оборудване, в електрическо табло, в трафопостове, подстанции и т.н.
      Изградените автономни системи на база ВТХ практически не се нуждаят от обслужване през целия срок на годност на гасителното оборудване.
    

Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.euНачало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.