АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-779869; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Защитаван обем:

Защитаван обем с АГС 11/5

Габаритни размери:
Аерозолен пожарогасител АГС 11/1 - габарити

Температурни полета:
Аерозолен генератор АГС 11/1 полета

Сфера на приложение:

     - сървърни зали
     - машини
     - КРУ
     - трафопостове
     - архиви
     - мазета
     - тавани
     - работилници
     - подстанции
     - електрооборудване
     - кабелни тунели
     - електически табла
     - сейфове
     - ЖП вагони
     - локомотиви
     - двигатели на автобуси
     - двигатели на камиони
     - котелни помещения
     - изчислителна техника и др.

Съпровождащи документи:

  - Становище за допустимост от ГДПБС
  - Техническо описание - АГС-11/5
  - Дек-ция за съответствие-АГС-11/5
  - Сертификат ISO 9001:2008
  - Сертификат пожарна безопасност
  - Ръководство за експлоатация
  - Сертификат за съответствие
  - Санитарен сертификат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АГС 11/5

АГС 11/6 аерозолен пожарогасител приложение
Приложение във вили, тавани и др.

АГС 11/6 пожарогасител за техническо оборудване
Пожарогасене на техническо оборудване
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Пожарогасител - АГС 11/5

     Пожарогасител АГС 11/5 е предназначен за гасене на пожар в затворени помещения с обем до 28 куб.м. Поради увеличения капацитет на пожарогасителя, той се явява едно оптимално решение за пожарообезопасяване на малки сървърни, генераторни и други помещения с размери условно 3 м. х 3 м. х 3 м.
     Даденият модел позволява с минимални разходи да се защитават ниски тавански помещения с кабелни системи, а също така и котелни помещения, зони за съхраняване на горива, бои и лакове. В такива случаи е удачно използването на автономни системи за активиране или изцяло ръчни. При подобни системи отпада необходимостта от изграждане на сложни системи за известяване с пожарогасителни централи, датчици и др.
     АГС 11/5 се използва също така за пожаро обезопасяване на двигателни сектори на автобуси и камиони. Активирането за гасене на МПС може да бъде:
      - ръчно - шофьорът приема решение за стартиране на системата
      - автоматично - ако МПСто е паркирано - самостоятелна активация, ако е в движение - ръчна активация
      - мобилно известяване и активиране чрез СМС.
     За защита на по-големи помещения от 28 куб.м. се пропоръчва използването на пожарогасителите АГС 11/6 или АГС серия 7 и АГС серия 8.
      Активирането на пожарогасителя се извършва посредством подаване на електрически импулс към пусковото устройство. Възможно е активиране посредством термично пусково устройство - ВТХ или комбинирано пускови устройства - ВЭЛТХ. При използване на термично пусково устройство се позволява монтиране само на 1 бр. АГС 11/5 за 1 защитавана зона.
     Вграденото пусково устройство към АГС 11/5 е УЗТ-7,5. Подробно описание и технически параметри може да намерите тук.
     АГС 11/5 може да се активира по следните начини:
          - посредством ръчен бутон, акумулатор, адаптор и кабел.
          - чрез сигнал от пожарогасителна централа.
          - чрез SMS команда от разстояние.
     Пожарогасител АГС 11/5 може да бъде групиран с други пожарогасители АГС за постигане на необходимата гасителна концентрация в защитавания обем.
     Съществуват 4 модификации на пожарогасителя АГС 11/5 според метода за разпространение на газоаерозолния пожарогасителен агент.

АГС 11/5 пожарогасител Пожарогасител аерозолен АГС 11/5 Аерозолен генератор АГС 11/5 Пожарогасител АГС 11/5
Разпространение -
по оста
Разпространение -
360 градуса
Разпространение -
150 градуса

Разпространение -
2 х 80 градуса
АГС 11/5-03
Запалка- ВЭЛ, ВР
АГС 11/5-00
Запалка- ВЭЛ, ВР
АГС 11/5-02
Запалка- ВЭЛ, ВР
АГС 11/5-01
Запалка- ВЭЛ, ВР
       
АГС 11/5-08
Вградена запалка
УЗ-7,5
АГС 11/5-12
Вградена запалка
УЗ-7,5
АГС 11/5-13
Вградена запалка
УЗ-7,5
АГС 11/5-11
Вградена запалка
УЗ-7,5

     Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" към МВР е издала становище за допустимост по чл.54 от НСИСОССП за приложение в Република България както за дадения модел, така и за цялата гама аерозолни генератори АГС. Същите съответстват на CEN/TR 15276 и НПБ 60-97.
     Пусковото устройство ВЭЛ с което класически е комплектован аерозолният пожарогасител отговарят на EN54 и може да бъде управляван от всяка една пожарогасителна централа. Ето защо, системите изградени на база АГС съответстват на всички европейски норми и изисквания.
     Аерозолните пожарогасители АГС 11/5 са произведени под контрола на ISO 9001:2008 и носят CE маркировка.

Пожарогасител аерозолен АГС 11/5

     Управлението и монтажа на оборудването е изключително облекчено. Към корпуса на пожарагосителя са фиксирани 3 крепежни отвора, които се използват за монтиране в защитаваната зона. Пожароустойчив кабел свързва устройството с контролния блок или пусковия бутон.
     Аерозолните пожарогасители са подходящи за гасене на оборудване намиращо се под напрежение до 40 кВт.

     Аерозолените генератори са предназначени за генериране на газоаерозолна смес, която при достигане на необходима концентрация прекратява пламенното горене в защитавания обем.
     Аерозолният пожарогасител АГС 11/5 представлява малкогабаритен, метален корпус с цилиндрична форма, като на околната му повърхност има отвор по остта му или по периметъра му в зависимост от модификацията.

    Технически характеристики

Параметър
Стойност
Маса на аерозолообразуващия състав (кг.)
1,4
Време на работа (сек.)
50
Температура на аерозолът на 1 м.(С)
75
Диаметър х дължина (мм)
217х104
Защитаван обем (куб.м.)
28
Маса на генератора (кг)
4,0
Интервал на работна температура (С)
-50 / +50

 

 

Пожарогасител пожарогасител пожарогасител pojarogasitel pojarogasitel пожарогасител pojarogasitel пожарогасител огнетушитель
АГС 11/1 АГС 11/2 АГС 11/3 АГС 11/4 АГС 11/6
Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.euНачало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.