АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu +359-885-021131

 


  

 

 
Идея - АГС - партньорство

За желаещите да предлагат продукцията на Анкос 66 ЕООД - аерозолни генератори - АГС, може да се свържат с нас на адрес:
 
infos@ankos.eu
 
или
 
+359-885-02-11-31/span>Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия


 
Анкос 66 Партньори

СЕКТРОН ООД работи по рамкови договори с държавни институции, чуждестранни и местни компании изявени на нашия пазар. За проектиране, доставка и монтаж ни се довериха Народно Събрание на РБ, Администрация на Президента на РБ, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, “БТК” АД, Столична община, “Главболгарстрой” АД, “БНБ”, “Уникредит Булбанк”, “Юробанк И Еф Джи”, “ПроКредит банк” и други институции и фирми. Като доказателство за качественото изпълнение на поетите ангажименти и високия професионализъм могат да послужат следните референции за изпълнени обекти. алармени системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване и гасене, контрол на достъп, хотелска сигурност, периметрова охрана, радио комуникации, интегрирани системи, СОТ системи , банкова сигурност

www.sectron.com

   
Анкос 66 Партньори

Писат Инженеринг ООД Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за нашите клиенти. За да гарантираме прилагането на подобна политика, компанията ни притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти
Фирмата предлага цялата гама АГС, включително изграждане на специализирани системи за пожарогасене на електрооборудване и високоволтови табла с аерозолни генератори АГС

www.pissat.com

   
Анкос 66 Партньори

FIRESTORE.BG е профилиран електронен магазин за системи за пожарогасене на Аварийна, пожарна и екологична защита АД, гр. Варна и предлага цялата гама аерзолни генератори АГС, както и професионални решения за сухо, обемно пожарогасене с АГС
гр. Варна, 9006, ул. "Янко Славчев" 46
Тел. 0700 112 13

www.firestore.bg

   
Файр БГ

Fire.bg - проектиране, изграждане и поддържане на системи за аерозолно пожарогасене. Fire.bg е една от първите фирми в България изградила системи за аерозолоно пожарогасене. Фирмата предлага широка гама пожарогасителна техника.

ОБЕКТИ и проекти с аерозолно гасене:
Международно летище Казан, подстанции, архиви, складове,
 
Към раздел аерозолно гасене на сайта FRIE.BG

www.fire.bg

   
Файър БГ - партньори

РВЦ ООД - партньор на Анкос 66 ЕООД. Предлага цялата гама аерозолни генератори и системи за обемно аерозолно пожарогасене.
Компанията предлага широк спектър от услуги на територията на цялата страна. 
Към раздел аерозолно гасене на сайта WWW.RVCBG.NET

www.rvcbg.net

 
КОМОС

КОМОС ООД - основен партньор на "Анкос 66" ЕООД. Проектиране, монтаж и поддръжка на системи за аерозолно пожарогасене.

ОБЕКТИ и проекти с аерозолно гасене:
ТЕЦ "Варна", подстанция "Столник", подстанция "Мизия", подстанция "Бургас", подстанция "Пловдив", подстанция "Добруджа", подстанция "Червена могила" и други.

Към раздел аерозолно гасене на сайта KOMOS-BG

www.komos-bg.com

 
Таймекс - Аерозолно пожарогасене

"ТИМЕКС ГРУП" ЕООД

Проектира, изгражда и поддържа системи за аерозолно пожарогасене на обекти с различно предназначение, включително сървърни помещения и архиви.
В магазина се предлага АГС-5!
AGS-5 anim

Адрес: България, София, 1303, ул. "Овчо поле" 144
моб.: 0884 37 42 91, 0884 37 41 92, 0884 37 41 93

www.timexsys.com

   
KBM Engineering Sofia
Аварийна, пожарна и екологична защита АД извършваща проектиране, консултации, изпълнение и сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни, спринклерни, дренчерни, системи с инертни газове, оповестителни, димо и топлоотвеждащи , видеонаблюдателни, сигнално – охранителни системи, системи за контрол на достъп, евакуационно и аварийно осветление. Превенция по пожарна и аварийна безопасност, пожарогасене, аварийно спасяване, системи за пожарна безопасност, пожарни кранове и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
www.pojarna.bg
Tel: 0800 112 00
   
KBM Engineering Sofia
“ К В М – Инженеринг” ЕООД
партньор на “АНКОС” ЕООД
Проектиране, изграждане и абонаментно-техническа поддръжка на пожароизвестителни и гасителни системи с аерозолни генератори.
Част от изградените обекти:
БАН – София, “Кодак” – София
E-mail kbm_1991@yahoo.com
GSM: 0887 – 279-289
Tel/Fax: 02/873-4812
   
КОМОС

ХИЛТ Инженеринг ЕООД - партньор
В магазина се предлага АГС-5!
AGS-5 anim
София, жк. Младост 1,
бл. 15 А, вх. 1
Tel/Fax: 02/975-7464
www.hiltbg.com

 
пожарогасене

ФАЙН СЪРВИЗ ООД

Пълно обслужване на пожарогасители и изграждане на системи за аерозолно пожарогасене на плавателни съдове и наземни обекти. Предлага АГС-5М!.

гр. Бургас, ул. Индустриална №15
тел. 056 991090
www.fineservice.bg

 
пожарогасене

АЙЕКС ЕООД

Професионални решения за аерозолно пожарогасене на електрооборудване.
Специалистите на Айекс ЕООД са профилирани в изграждането на противопожарни системи на електрически табла, сървърни помещения, транспортни средства - влакове, електровози, кораби, лодки, автобуси, автомобили и др. Предлага цялата гама аерозолни генератори АГС!


   
Анкос 66 Партньори

Пожарна Сигурност ООД е профилирана в доставки на професионално и специализирано оборудване за нуждите на звената Пожарна Безопасност и Спасяване. Технологични решения в промишлени, обществени и административни обекти, свързани с проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожарогасителни и пожароизвестителни системи, след продажбен сервиз. Предвид резултатите от реализираните партньорства и кратките срокове за постигането им.
Фирмата предлага цялата гама АГС, включително MFE113 - система за гасене на автомобили и др.МПС

www.firesafety.bg

   
Файър БГ - партньори

Пожарна техника ООД - партньор на Анкос 66 ЕООД. Предлага цялата гама аерозолни генератори и системи за обемно аерозолно пожарогасене. Проектиране, монтаж, консултации.
Дистрибуторска мрежа в цялата страна.
 
Към раздел аерозолно гасене на сайта FRIEBG.ORG

www.firebg.org

 Медийни и други партньори

CBWEB

CB WEB

Хостинг, уеб дизайн, интернет проекти. Отговорен изпълнител, коректност и отношение.

www.cbweb.org

Технологичен дом - аерозолно пожарогасене

сп.Технологичен Дом
Внимание - полезно!
статия: "АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ - водни, газови, аерозолни"
статия: "АЕРОЗОЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ - космическа технология достъпна за всеки"
реклама: "АНКОС 66" ЕООД
бр.1, 2011 г.

www.tech-dom.com

Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2022, Всички права запазени.