АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Защитавани обеми

АГС 11-1-2-3 - защитаван обем

Пожарогасител АГС 11/4 обем

Сфера на приложение:

     - ел.шкафове
     - автомобили
     - сървърни ракове
     - сейфове
     - машини
     - обособени сектори
     - автобуси
     - самолети
     - бензино-колонки
     - контролни табла
     - КРУ
     - трафопостове и др.

Съпровождащи документи:

  - относно пожарогасител АГС 11/1
 
  - относно пожарогасител АГС 11/2

  - относно пожарогасител АГС 11/3

  - относно пожарогасител АГС 11/4

  - относно пожарогасител АГС 11/5

  - относно пожарогасител АГС 11/6

  - относно пожарогасител АГС 11/7

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АГС серия 11

Пожарогасене складове АГС
Пожарогасене в складове АГС 11/6

Пожарогасене в табла АГС
Пожарогасене в табла АГС 11/1

Пожарогасене високо напрежение АГС 11/4 Автономна система
Пожарогасене и високо напрежение

Пожарогасене и оборудване АГС 11/4
Пожарогасене и оборудване

Пожарогасене трансформатори АГС 11/2
Пожарогасене трансформатори

Високоволтажно оборудване пожарогасене АГС 11/3
Пожарогасене високотоково оборудване

Пожарогасене на машини с аерозол
Пожарогасене на машини

Пожарогасене тавани
Гасене на вили, хижи, мазета, гаражиЕксклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

Пожарогасители

АГС 11/1  АГС 11/2    АГС 11/3

АГС 11/4 и АГС 11/7

АГС 11/5  и  АГС 11/6

     Аерозолните пожарогасители АГС серия 11 се явяват последно поколение генератори на пожарогасителен аерозол. С усъвършенстваната технология за разпространение на гасителния агент, намаляване на фактическите размери, както и с подобрения дизайн, аерозолните пожарогасители АГС от серия 11 се явяват предпочитано средство за пожарогасе в различни области.
     Различните модификации позволяват защита на обеми както следва:
          АГС 11/1 - защитаван обем - 2,2 куб.м.
          АГС 11/2 - защитаван обем - 3,4 куб.м.
          АГС 11/3 - защитаван обем - 6,0 куб.м.
          АГС 11/4 - защитаван обем - 18,0 куб.м.
          АГС 11/5 - защитаван обем - 28,0 куб.м.
          АГС 11/6 - защитаван обем - 48,0 куб.м.
          АГС 11/7 - защитаван обем - 10,0 куб.м.

     Приложение
     Аерозолните пожарогасители от серия 11 основно се използват за:
          - гасене на електро оборудване - трафопостове, ел.табла и др.
          - гасене на транспортни средства - коли, автобуси, камиони и др.
          - машини и системи
          - различни видове затворани помещения

Пожарогасител АГС 11/1Пожарогасител АГС 11/2Пожарогасител АГС 11/3
АГС 11/1                               АГС 11/2                               АГС 11/3

Пожарогасител АГС 11/4Пожарогасител АГС 11/7
АГС 11/4                    АГС 11/7

Пожарогасител АГС 11/5Пожарогасител АГС 11/6
АГС 11/5                                                  АГС 11/6

     Задействането на аерозолните пожарогасители АГС предимно се осъществява посредством подаване на слаботоков електрически импулс към клемите на съответното устройство. Параметрите на тока трябва да бъдат от 1,5 до 36 в., с минимална големина от 1 А, продължителност на импулса - 1 секунда.
     Монтажът на АГС 11/1, АГС 11/2, АГС 11/3, АГС 11/4 и АГС 11/7 е изключително лесен и са нужни единствено 4 винта за закрепване на корпуса на АГСът към твърда, неподвижна повърхност. Моделите АГС 11/5 и АГС 11/7 се осъществява посредством монтажна планква влизаща в комплекта на оборудването.

     Задействане
         - Ръчно - чрез бутон свързан към източник на постоянен ток или акумулатор. Пожарогасителна централа не е необходима
          - Автоматизирано - посредством контролно-пусково устройство и датчици за пожар. (подробно тук)
          - Автономно - с помоща на различни типове независими датчици. Пожарогасителна централа не е необходима.(подробно тук)
     Аерозолните пожарогасители са подходящи за гасене на оборудване намиращо се под напрежение до 40 кВт.

     Пожарогасене на транспортни средства.
     Пожарогасителите от серия 11 АГС са силно устойчиви на вибрационни въздействия. Специалната конструкция им позволява монтаж на места подложени на силни замърсявания и прах. Всичко това е съобразено с необходимостта за защита от пожар на транспортните средства които по настоящем са оборудвани със сложни електрически схеми и кабелни снопове, такива като: автомобили, камиони, влакове, автобуси, самолети, трамваи, тролеибуси и кораби.
     Какво решение предлагат аерозолните генератори АГС?
     Ключови рискови зони в транспортното средство:
          - двигателен сектор
          - сектор резервоар
          - контролно табло

Пожарогасител за кола, автобус, камион

Вариант 1 - ръчно задействане
     В зависимост от транспортното средство и защитаваната зона се подбира нужният стационарен аерозолен пожарогасител. В повечето случаи това са АГС 3, АГС 11/2, АГС 11/3 или АГС 11/4.
     За пътническите купета на влакове, тролейбуси, трамваи и автобуси е разработен специален пожарогасител - АГС 2/4
     Пожарогасителят се монтира в зоната която ще се защитава. Поставя се пусков бутон в купето, който прекъсва захранването от акумулатора към пожарогасителя. Препоръчва се монтиране на втори защитен бутон срещу неволно активиране на първия. Когато двата бутона се активират, пожарогасителят сработва.
    Дадената система е в пъти по-безопасна за ползване в сравнение с класическите пожарогасители. От друга страна, ефективността е в пъти по-голяма от тази малките преносими пожарогасители, които в повечето случаи не са достатъчни за погасяването на огъня и транспортните средства не подлежат на възтановяване.

Вариант 2 - автоматизирано управление
     Малък контролен блок следи състоянието на монтирани температурни датчици в защитаваните зони.
     Системата работи в два режима:
          - ръчен - когато транспортното средство е в движение или запален двигател. Т.е. при пожар, шофьорът сам взима решение за активиране на гасенето в съответния сектор чрез натискане на бутон
     - автоматичен - когато транспортното средство е паркирано и шофьорът не е в близост до него. В този случай при активиране на температурните датчици, контролният блок автоматично активира гасенето в съответния сектор.

Вариант 3 - дистанционен контрол
     Контролен блок следи защитаваните зони. В случай на сработване, системата изпраща СМС до отговорното лице, което с обратно позвъняване или СМС активира гасителния процес.

     Пожарогасене на електрически табл, трафопостове, КРУ и др.
Автоматизирана система
     След анализ на защитаваната зона се подбират необходимите модели и количество аерозолни пожарогасители. В зависимост от защитаваното оборудване се подбира метода за известяване чрез резлични детектори на пожар - димни датчици, аспирационни, температури, линейни и т.н. Контролно пускова централа (пожарогасителна централа) обработва информацията подавана от датчиците и активира гасителния процес при нужда в съответната защитавана зона

Автономна система
     а.) При сработването на специален датчик се активира гасителния процес
     б.) Чрез използване на термо-химично пусково устройство - ВТХ, сработващо самостоящелно при повишаване на температурата или допир с пламък или искра.

Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.eu

 
Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.