АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910

 
Аерозолните генератори:
    - отговарят на изискванията на N54
    - CEN/TR 15276:2009
    - имат експертно заключение НСПАБ
    - неколкократно по-евтини
    - не се презареждат
    - лесен монтаж
    - не е необходима тръбна разводка
    - няма помпи
    - не пречат при окабеляване и др.
    - аерозолът не влияe на кислорода!!!
    - аерозолът не е отровен!
    - аерозолът е екологично чист
    - гасят под напрежение
    - не повреждат техниката
    - гасят и в труднодостъпни места

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Препоръчвани генератори:

пожарогасителни системи

АГС-7/2 - описание

пожарогасителна система

АГС-7/1 - описание

пожарогасители цена

АГС-8/2 - описание

пожароизвестителна система

АГС-8/1- описание

пожароизвестяване

АГС-5 - описание
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБЕМНО ПОЖАРОГАСЕНЕ

     Какво е това?
     Това е система за автоматично откриване на пожар, алармиране и гасене. Съвременните разработки в областта на пожарогасенето са развити на много добро ниво.
     Условно може да разделим стъпките за гасене на възникнал пожар на две части - пожароизвестяване и пожарогасене. Голяма част от фирмите работещи в охранителната сфера, виеонаблюдението, пропуск и т.н. предлагат услугата пожароизвестяване. Трябва да се има в предвид разликата между известяване и гасене.

     Пожароизвестяване
     Система от различни датчици и устройства, които засичат промяната на стандартната среда в която се намират. Тези датчици предават информацията за появата на дим в помещението, повишаване на температурата или появата на пламък на устройство което обработва всички тези сигнали. Това устройство се нарична - пожароизвестителна централа.
     Логично е, че информацията от един датчик не е достатъчен признах за наличието на пожар, ето защо пожароизвестителната централа е сложно устройство, което анализира и обработва сигналите от всички датчици в системата, ръчни бутони и т.н.
     Изграждането на една пожароизвестителна система е свързана с отчитането на различни фактори касаещи помещението което трябва да се защитава. Ето защо, при проектирането на пожароизвестяването се взимат в предвид няколко основни неща: площ на помещението, височина, прегради, разположение и не на последно място - какви материали се намират в помещението. Това е важно да се знае, защото различните видове горими вещества и предмети, при горенето си създават различни изменения в обкръжаващата ги среда. Едно е горенето на спирт, друго на гума, трето на хартия, четвърто на дърво и т.н.
     Различните типове датчици и бутони за ръчно подаване на сигнал за пожар посредством кабелна система са включени към пожароизвестителната централа.
     При сработването на един датчик - централата информира, че в дадено помещение има условия за пожар. При сработването на втори датчик в същото помещение или ръчно потвърждаване чрез натискане на бутон - централата анализира ситуацията и активира алармена сигнализация за поява на пожар.

     Пожарогасене
     След автоматичното откриване на пожар в дадено помещение първата цел е евакуацията на хората, след което се предприемат всички останали действия по ликвидирането на пожара.
     Пожароизвестителни централи, които притежават възможността да контролират процесите до и по време на гасенето се наричат пожарогасителни централи. Те са по-сложни от известителните и контролират вентилационните системи, климатични инсталации, автоматични врати и мн.др.
     След контрола на редица позиции осигуряващи безопасното напускане на помещението от хората и подготвянето на обекта за гасене, се подава команда за старт на гасителния процес.
     Тази команда представлява подаване на електрически импулс към верига свързана с пожарогасителната инсталация. За обемно гасене гасителени агенти се явяват: аерозол, газ, прах и вода. Този електрически импулс задейства контролните устройства които командват гасителния процес от различните видове гасителни агенти.
     След подаване на команда за гасене - аерозолът, газта, водата или прахта се пускат в горящото помещение. Гасенето се осъществява на база принципите на действие на всеки един от гасителните агенти.

     Методи на гасене - гасителни агенти - аерозол, газ, вода, прах
     Използването всеки един от споменатите 4 метода за гасене е свързан с изграждането на пожарогасителна система според изискванията към дадения гасителен агент.
     Както вече стана ясно, всичко като инвестиция по пожароизвестяването е еднакво за всички видове гасене. Именно разликата в изграждането на пожарогасителните инсталации, съпровождани от изискванията към всяка една от тях калкулират разходите по тях. Освен необходимите компоненти за отделните системи се добавят и стойностите за гасителния агент в зависимост от количествата които са необходими за защитаването на даденото помещение.

АЕРОЗОЛНО ГАСЕНЕ

ГАЗОВО ГАСЕНЕ

ВОДНО ГАСЕНЕ

ПРАХОВО ГАСЕНЕ  • ТЕЦ "Варна"
  • Подстанции: "Мизия", "Столник", "Бургас", "Пловдив", "Дружба", "Червена могила"
  • Книжен комбинат -Димитър Благоев
  • Автосервизи - гр.София, гр.Варна, гр.Пловдив
  • Частни клиенти - вили, гаражи, автомобили и др.Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.