АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-775821; +359-885-021131; Fax: +359-2-8431910 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Защитавани обеми

АГС 7 - защитаван обем

Сфера на приложение:

     - сървърни зали
     - изчислителна техника
     - комуникационно оборудване
     - архиви
     - ценни книжа
     - офиси
     - чуствителна техника
     - складове
     - производствени халета
     - сервизи
     - кабелни тунели
     - мазета
     - хижи
     - вили
     - офиси
     - бензиностанции и мн.др

Съпровождащи документи:

  - относно пожарогасител АГС 8/1
 
  - относно пожарогасител АГС 8/2

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АГС серия 8

Аерозолно пожарогасене АГС 8
Сървъри - пожарогасене - АГС 8

Пожарогасители АГС 8
Складове - пожарогасене - АГС 8

Пожарогасене в офис АГС 8
Пожарогасене в офиси с аерозол

Пожарогасене трансформатор
Пожарогасене на трансформатор

 

 
Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Пожарогасители
 
        АГС 8/1            АГС 8/2

     Аерозолни генератори АГС 8/1 и АГС 8/2 се явяват най-масово използваното оборудване за обемно пожарогасене на малки и големи обекти със специализирана и високочуствителна техника. Високата ефективност на пожарогасителния агент дава широко приложение в различни сектори. Двата модела аерозолни пожарогасители се различават единствено със своя капацитет на защитаван обем и размери.
     Отличния между АГС серия 7 и АГС серия 8.
     Поради факта, че модификациите в двете серии защитават еднакви обеми, възниква въпросът каква е разликата и защо пожарогасителите от серия 8 са с по-висока стойност от тези на серия 7.
     При защита от пожар на високо технологично оборудване и скъпо струващата техника не е без значение подходът на гасене при евентуален пожар. Ползването на вода (посредством спринклерна или дренчерна система), водна мъгла или пяна в сървърно помещение, архив или сейф - щетите нанесени извън обгарянията в повечето случаи са пагубни, а често и по-големи от тези нанесени от самия огън.
     Пожарогасителният аерозол се образува в аерозолният генератор посредством изгарянето на специален твърд компонент. Ето защо, температурата на самия изход на дюзите на пожарогасителя е сравнително висока. Естествено среда в която има пожар - температурата е много по-висока от тази на аерозола, но имайки в предвид наличието на специализирано и чуствително оборудване в помещението в много случаи е безпосно за него използването на пожарогасителен аерозол с понижени температурни полета. Такива генератори се разработват с вграден охладител, който поема температурата на газоаерозолната смес още преди тя да е излязла от дюзите на пожарогасителя. Именно такива модели са генераторите от серия 8, серия 11, серия 6, серия 3 и серия 2.
     За големи и високи халета, където има много свободно пространство или такива при които пред аерозолния пожарогасител има достатъчно голямо свободно пространство, подходящи и по-икономични аерозолни генератори са тези от серия 7.
     АГС 8/1 защитава - 65 куб.м.
     АГС 8/2 защитава - 134 куб.м.

Пожарогасители АГС 7

     Управлението и монтажа на оборудването е изключително облекчено. Всеки един пожарогасител разполага със стабилна стойка, която се закрепва към стена, колона или друга негорима основа. Пожароустойчив кабел свързва устройството с контролния блок или пусковия бутон.
     Аерозолните пожарогасители са подходящи за гасене на оборудване намиращо се под напрежение до 40 кВт.

     Варианти за активиране:
          Ръчно активиране -
Ръчно стартиране пожарогасене     Монтира се пусков бутон, който се явява прекъсвач на токова верига от 12 V, обезпечана от акомулатор и захранване. В зависимост от мощността на акомулатора се определя максималната бройка аерозолни генератори които могат да бъдат активирани едновременно. Класически акомулатор с капацитет 1,2 А - активира 2 бр. АГС 8. В случай на използване на голяма група АГС 8, се използва специален бутон с вграден усилител, който дава възможност за активиране до 30 бр. АГС или връзка с други подобни усилители.
     Това е възможно най-лесната за изграждане и финансово достъпна система за пожарогасене.

          Автоматизирана система - (подробно тук)
     За разлика от системата за ръчно активиране, автоматичната система се базира на специална пожарогасителна централа, която следи за ситуацията в защитаваното помещение. В случай поява на дим, огън и други критерии, централата анализира информацията идваща от датчиците разположени в помощението и подава електрически импулс към аерозолният генератор или група от аерозолни генератори. Монтажът на АГС 8/1 и АГС 8/2 е лесен. Крепежните елементи се фиксират за неподвижна, негорима повърхност и негорим кабел паралелно свързва всички пожарогасители, като началото на кабела е свързан с гасителни изходи на ПГЦ (ПожароГасителна Централа). Принцип на действие с анимация, може да намерите на този адрес: http://www.ankos.eu/himia/

          Автономна система - (подробно тук)Автономно пожарогасене
     Автономното стартиране на пожарогасителите АГС 8/1 и АГС 8/2 дава възможност за обезопасяване на отдалечени обекти, където електрическо захранване не е необходимо. Специален топлинен датчик с вграден енергоносител се свързва директно с аерозолния пожарогасител или с групата аерозолни генератори.
     Системата е изключително облекчена - директна връзка от клемите на датчика до пожарогасителя.
        Фирма Анкос 66 ЕООД - Аерозолно пожарогасене, предлага възможност за отдалечено известяване и активиране на пожарогасителния процес посредством управление чрез СМС.
     Даденият контролен модул може да бъде използвам и за активиране на гасителен процес в отдалечени съоръжения. Цялата предлагана гама аерозолни генератори за пожарогасене може да бъде управлявана аналогично.

     Аерозолените генератори са предназначени за генериране на газоаерозолна смес, която при достигане на необходима концентрация прекратява пламенното горене в защитавания обем.
     Аерозолен пожарогасител от серия 7 представлява метален цилиндър с фронтални отвори от едната му страна, насочващ инжектор и стойка за закрепване. Благодарение на монтирания инжектор се осъществява активно смесване на газоаерозолната струя с въздуха в защитаваното помещение.
     При подаване на електрически импулс на пусковото устройство (или след самостоятелното му сработване при достигане на прагова температура или допир с искра или пламък - ВЭЛТХ), протича възпламеняване на аерозолообразуващия заряд (АОС), като се образува пожарогасителна газоаерозолна смес, която постъпва в защитаваното помещение. По такъв начин аерозолният пожарогасител потушава пожара или го локализира още до пристигането на пожарните служби.

    Технически характеристики

 
АГС 8/1
АГС 8/2
Маса на аерозолообразуващия заряд (кг)
3.25
6.7
Време на работа (сек)
80
160
Температура не аерозолната смес на разтояние 0.5 м от генератора (°С)
120
120
Диаметър — Дължина (мм)
220x220
220x350
Защитаван обем (м3)
65
134
Маса (кг)
10
19
Интервал на работната температура (°С)
-50 : +50
-50 : +50

 

   Ако имате въпроси не се колебайте да ни попитате директно през системата за комуникация на сайта в долния десен ъгъл.

Подробна информация:
   
М-тел:
+359 885 779-869
info(@)ankos.eu
Vivacom:
+359 879 021-132
office(@)ankos.eu
M-тел:
+359 888 021-131
pertners(@)ankos.eu
Skype:
ankos.eu
valev(@)ankos.euНачало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Аерозолен пожарогасител - пълна информация. Пожарогасене.
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.