АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-779869; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910

 


 
 
bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Сфера на приложение:

     - хотели
     - апартаменти, къщи
     - офиси, търговски зали
     - вили, хижи, станции
     - сауни, СПА центрове
     - тавански помещения, гаражи
     - мазета, работилници
     - електрооборудване
     - електически табла
     - компютърна техника
     - сейфове
     - архиви
     - банки
     - музеи
     - ателиета
     - библиотеки
     - музеи и др.

Аерозолните генератори:
    - отговарят на изискванията на N54
    - имат експертно заключение ГДПБС
    - неколкократно по-евтини
    - не се презареждат
    - лесен монтаж
    - не е необходима тръбна разводка
    - няма помпи
    - не пречат при окабеляване и др.
    - аерозолът не влияе на кислорода!!!
    - аерозолът не е отровен!
    - аерозолът е екологично чист
    - гасят под напрежение
    - не повреждат техниката
    - гасят и в труднодостъпни места

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

Изградени системи с АГС в България:
    -
Финландски масивни къщи
         
ВИП ДОМ ООД

    -
Сервиз Citroen - Добрич
    -
Вили и къщи на частни клиенти
    -
Складове на продукция
         Клас Олио ООД - обл. Добрич
    -
Складовe за филтри
         
Цигарена фабрика - София
    -
Хотели - г.Велинград, г. Сандански
    - Частни хотели - г.Приморско и др.

 

Препоръчвани генератори:

пожарогасителни системи

АГС-7/2 - описание

пожарогасителна система

АГС-11/6 - описание

 

пожароизвестителна система

АГС-6- описание

пожароизвестителна система

АГС-11/4- описание

пожароизвестяване

АГС-5 - описаниеЕксклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Практическо приложение


на аерозолните генератори в битови помещения -
вили, апартаменти, хотели, хижи, офиси и др.

    "Спри огъня за 1 минута!" Това не са просто думи, а факт, който спасява не само имущество и техника, а и човешки живот. Вижте кратко видео на демострация с гасене на пожар с АГС-5:

    Изключително преимещество на аерозолното пожарогасене е не само неговата ефективност и бързодействие, а и факта, че не е отровен продукт. Много хора асоциират пожарогасенето с намаляване на кислорода в горящото помещение ("изсмукване"), но при аерозолното пожарогасене това не е така. Концентрацията на кислород не се изменя, което означава, че не е опасно ако случайно човек остане в зоната на гасене.
    Съществуват различни варианти за защита от пожар на тавански помещения, мазета и гаражи с минимални инвестиции.
    Може да се разглеждат две групи системи за пожарогасене:
    - системи с ръчно активиране - възможно най-икономични;
    - системи с минимум автоматизация/автономни;
    - автоматизирани системи;
    - GSM/SMS известяване контрол.
    Кратко ще Ви представим тези групи за да може да придобиете обще визия за защита на един частен дом, Вашата вила, хотел, офис и т.н.

     Системи с ръчно активиране.
     Вариант 1
     Мобилен пожарогасител АГС-5. Активира се ръчно. Хвърля се в горящото помещение. Защитава до 60 куб.м. При по-големи стаи или зали се използват 2-3 или колкото са необходими устройства в зависимост от обема.
     Изключителни преимущества: хората нямат пряк контакт с огъня, няма опастност от срутвания, няма опасност от задушаване, няма опасност от отравяне, няма опасност от токов удар, не е отровен. Потушава огъня за по-малко от 1 минута.
    Устройството не изисква наличие на допълнително оборудване.

     Вариант 2
     В зависимост от големината на обекта се изчислява и подбират необходимите модели аерозолни пожарогасители АГС. Посредством защитен от неволно натискане бутон и положен пожароустойчив кабел до пожарогасителите се активират ръчно при нужда. Така изградената система не притежава никаква автоматизация. Сработва единствено след човешка намеса.
    Системата е подходяща за гасене на работилници, мазета, помещения за съхранение на горива, тавани и др.
     Допълнителна информация може да намерите тук.

     Автономни, автоматизирани системи.
     Подходящи за гостни, сауни, хотели, котелни помещения и мн.др.
     Съществуват няколко системи от този тип, които от една страна са автоматизирани и изключително опростени, от друга страна са минимизирани инвестиционните разходи за пожарогасителни и известителни панели.
     Вариант 1
     Изключително достъпен вариант за автоматизирана противопожарна защита. Системата е изградена от автоматизиран топлинен датчик с вграден енрегоносител и подходящ модел аерозолен пожарогасител АГС.
     При достигане на праговата температура, датчикът сработва и активира гасителния процес.
     Вграденият енергоносител позволява автономна работа на системата без ел.захранване до 1 година. Въпреки това препоръчваме капацитета на енергоносителя да се поддържа от адаптор. Така в случай, че не се подмени енергоносителя в срок, системата ще продължи да функционира.

     Вариант 2
     Аналогичен на вариант 1, но с двойна температурна защита. По този начин се избягва евентуалното сработване на системата по погрешен сигнал или физическо нарушаване цялостта на датчика.
     Принцип на действие: при повишаване на околната температура до праговата на първия датчик, то той сработва. Ако околната температура продължи да се покачва до праговата на датчик 2, означава, че имаме на разположение тенденциозно покачване на температурата в защитаваната област. При стработването на втория датчик се активира гасителния процес.

     Вариант 3
     Разширяване на възможностите на вариант 1 и вариант 2, като се добави бутон с двойна защита за ръчно, принудително активиране.

     Вариант 4
     Активиране на гасителния процес при поява на дим.
     Системата представлява комбинация от два автономни независими един от друг димно-оптични датчици и аерозолен пожарогасител АГС.
     Системата е абсолютно автономна до изчерпването на капацитета на батериите на датчиците.
    Сработва при активирането на двата датчика с цел защита.
     Препоръчва се използването на допълнителен енергоносител захранван от ел.система, но в случай на невъзможност да се осигури ел.енергия, системата работи в абсолютно автономен режим.
     Възможно е комбинирането с ръчен бутон за принудително пускане.

     Вариант 5
     Комбинирана система между димен и топлинен датчик. Аналогична система на горните две.

    Допълнителна информация може да намерите тук.

     GSM/SMS управление и известяване.
     Този вид управление дава възможност за управление и наблюдение на системата от разтояние. Системата е изключително подходяща за контрол и защита на отдалечени имоти, дори и на МПС. Модулът дава възможност за следене на температурата в помещението и извястяване посредством SMS при достигане на високи стойности, считани за проблемни. По този начин собственикът може да активира с обратен СМС гасителния процес или да се обади на пожарната, на съсед по имот, на СОТ и т.н.
     Втора възможност която дава модулът е следене състоянието на на ключови врати и прозорци. В случай на отваряне, собственикът или няколко души получават СМС с информация кой вход е отворен. Своевременно може да се информира полицията, СОТ или други лица. Мобилното управление се предоставя от ТСК-1 ООД.

    Автоматизирано пожарогасене
    Системата се базира на пожарогасителна централа, различни типове датчици разположени в защитаваните зони. По този начин може да се обезпечи гасене в случай на нужда само в проблемната зона.
    Системите са изключително надеждни и дават възможност за много добра и бърза защита срещу пожар.
     Подробна информация може да намерите тук.


 

Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.