АНКОС-66 ЕООД - Пожарогасене АГС, E-mail: info(@)ankos.eu Tel:+359-885-779869; +359-885-021131; Fax: +359-2-9431910


 

bg_ankos66en_ankos66ru_ankos66

Сфера на приложение:

     - ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ
     - сървърни шкафове
     - изчислителни центрове
     - машини
     - КРУ
     - трафопостове
     - подстанции
     - електрооборудване
     - кабелни тунели
     - електически табла
     - компютърна техника
     - изчислителна техника и др.

Аерозолните генератори:
    - отговарят на изискванията на N54
    - имат експертно заключение ГДПБС
    - неколкократно по-евтини
    - не се презареждат
    - лесен монтаж
    - не е необходима тръбна разводка
    - няма помпи
    - не пречат при окабеляване и др.
    - аерозолът не влияе на кислорода!!!
    - аерозолът не е отровен!
    - аерозолът е екологично чист
    - гасят под напрежение
    - не повреждат техниката
    - гасят и в труднодостъпни места

Съпровождащи документи:

  - Становище за допустимост от ГДПБС
  - Техническо описание - АГС-11/3
  - Дек-ция за съответствие-АГС-11/3
  - Сертификат ISO 9001:2008
  - Сертификат пожарна безопасност
  - Ръководство за експлоатация
  - Сертификат за съответствие
  - Санитарен сертификат

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоматизирани системи:
    - подробна информация

Аавтономни системи:
    - подробна информация

За ръчно (оперативно) ползване:
    - подробна информация

Аерозолни генератори
    - принцип на гасене - подробно

Изградени системи с АГС в България:
    -
ТЕЦ Варна
    -
Подстанция "Столник"
    -
Подстанция "Мизия"
    -
Подстанция "Бургас"
    -
Подстанция "Пловдив"
    -
Подстанция "Добруджа"
    - Подстанция "Червена могила" и др.Ексклузивен дилър за България на
НПГ Гранит Саламандра, Русия

 
Практическо приложение


на аерозолните генератори в eнергетиката - ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ,
подстанции, ел.табла, кабелни тунели, КРУ, трафопостове и др.

    Едно от най-големите преимущества на аерозолното пожарогасене е, че аерозолът се явява диелектрик и позволява да се гаси оборудване под напрежение до 40 кВт. Практическите изследвания показват, че без проблем се гаси оборудване под напрежение до 100 кВт, въпреки това органите по сертификация указват ниския праг. Аерозолните пожарогасители са изключително надеждно, практично и икономично средство за защита на всякакви обекти и съоръжения в енергетиката като:
     - трафопостове;
     - подстанции;
     - кабелни тунели;
     - водни електро-централи;
     - ТЕЦ, АЕЦ;
     - ел.табла;
     - електро-генератори;
     - усилителни модули и мн.др.
     За тяхната защита основно се използват аерозолни генератори АГС серия 11, АГС серия 8, АГС 6, АГС 3 и в индивидуални случаи оперативният пожарогасител АГС 5. Изброените пожарогасители са снабдени с охладителен елемент, който защитава намиращото се в защитаваното помещение оборудване.
     Обектите с ниски бюджети, мога да използват така наречените автономни системи за пожарогасене, позволяващи активиране на гасителния процес без наличие на пожароизвестително оборудване и сложни гасителни централи. Активирането на подобна система се базира на специално термо-химично пусково устройство, което реагира на повишена температура, допир с искра или пламък. Така, аерозолният пожарогасител разположен в съответната проблемна зона се активира.
     Втори вариант за облекчена система за пожарогасене на ел.системи е на база топлинен автономен пускател, който се базира на топлочуствителна ампула на спринклерна глава, реагираща на 57 С, 68 С, 79 С, 93 С, 167 С и повече. При достигане на праговата температура, ампулата пада и пожарогасителят сработва.
     Трети вариант за изграждане на бюджетна система за защита на ел.оборудване. Полага се специален термочуствителен кабел между положените в съоръжението кабели и кабелни снопове, който играе ролята на топлинен известител. В случай на повишаване на температурата в съответната зона, датчикът активира аерозолните пожарогасители.
     Дадените примери са приложими за част от кабелните съоръжения в рисковите електрозахранващи системи. Всеки обект се разглежда индивидуално и се взима най-правилното решение за неговата защита, отчитайки всички параметри влияещи върху процеса на гасене с аерозол.
     Кабелни тунели е възможно да се гасят с аерозол! За по-дълги трасена се използват адресируеми линейни датчици, спомагащи за определяне на местоположението с повишена температура. Така се активира определена група пожарогасители, които локализират пожара в даден сектор.
     За успешното изчисление на необходимата гасителна концентрация на пожарогасителен аерозол за кабелни системи, обръщайте се към специалистите на Анкос 66 ЕООД, преминали специални обучителни курсове и практика при завода производител и разработчик на технологията за аерозолно пожарогасене в световен мащаб - ЗАО НПГ Гранит-Саламандра.
     Различните методи за активиране и известяване дават широка възможност за приложение на аерозолните генератори - автоматизирано, ръчно, СМС команда, термо-конролирано и т.н.
     Аерозолните пожарогасители АГС произведени под контрола на ISO 9001:2008 и носят CE маркировка


 

Начало    :    За нас    :    Продукция    :    Документация    :    Партньорство    :    Контакти

Полезни връзки

Пожарогасители. Всичко за аерозолняе пожарогасител. Пожарозащита
Copyright © "Анкос 66" ЕООД , 2009, Всички права запазени.